Tunne / järki

Tunne / järki

Miten ihminen rakentuu?

Ihminen jakautuu kahteen erilliseen toiminnalliseen puoleen. Tunne-elämän ja sitten käytännön järjelliseen puoleen, nämä pitää olla ihmisellä tasapainossa . Kun haetaan onnellista elämää parisuhteessa, näiden olisi hyvä kohdata ja olla samansuuntaiset kumppaneitten kesken. Jos toinen on ”tunneihminen” ja toinen ”järki-ihminen”, niin helposti ongelmia voi syntyä.

Tunne-elämä

Tunne elämä koostuu useista eriasioista. Ensimmäisenä aistit; näkö, kuulo, haju ja makuaisti, sähkökenttä, magneettikenttä, ominaistuoksu mm. Nämä asiat ohjaavat ihmisen tunne-elämän toimintaa, näitten pohjalta ihminen tekee suuren osan valinnoistaan.

Vuorovaikutustaidot ovat tunne-elämän puolella erittäin merkittävä asia. Jos niitä taitoja ei ihmisellä ole tai ei pysty omaksumaan, voi tulla ongelmia. Niitä pystyy opettelemaan, jos on halu ja tahto. Parisuhteessa pitää opetella kuuntelemaan toista ihmistä. Tämän lisäksi puhumisen lahja on erittäin tärkeä. Mykkäkoulua ei saa hyvksyä osaksi parisuhdetta. Vuorovaikutustaidot kehittyvät siinä samalla, kun opit kuuntelemaan ja puhumaan mahdollisimman hyvin parisuhteessa.

Rationaalinen toiminta

Tämä on sitä toimintaa ihmisessä, joka ohjaa päivittäisiä käytännön toimia, kuten työ ja kaikki se tarpeellinen mikä tuo sitä taloudellista hyvinvointia ja turvallisuutta ihmisten elämään. Tunne-elämä ja rationaalinen toiminta pitää olla ihmisessä hyvin tasapainossa. Ihmisen pitää tiedostaa mikä on tunnepuolen ja mikä rationaalisen puolen asiaa. Kumpaakaan ei saa unohtaa, mutta ei myöskään päästää määräväksi osaksi.

Varmasti mennään pitkässä juoksussa kiville, jos yritetään tehdä vaikka talousasioita tunnepuoli edellä, Tällainen vaara on töissä, joissa on pakko ottaa myös tunnepuoli vähän mukaan. Sellaisia on mm. esiintyvät taiteilijat, urheilupuolen monet toiminnat, Samoin käy helposti parisuhteessa, jos työ- ja kotiaskareita kertyy kotiin liian paljon, ettei yhteistä aikaa tunnepuolen elämälle jää riittävästi. Silloin se parisuhde helposti arkipäiväistyy ja siitä tulee hyvin tylsää. Kovalla kiireellä tapetaan ihmisen tunne-elämä valitettavasti useasti aivan täysin. Miksi näin sitten tapahtuu? Kun parisuhde on kestänyt muutaman vuoden eikä ole ehditty hoitaa / huoltaa parisuhdetta, parisuhteesta on tullut arkista. Jos pariskunta ei itse huomaa pysähtyä, aika usein joku ulkopuolinen asia pysäyttää parin. Jos sitäkään ei tapahdu, silloin parisuhde on vaarassa ajautua karille, jolloin ollaan jo eron portilla.

Jokainen ihminen on yksilö ja tunteen sekä  rationaalisuuden painotus vaihtelee. Tärkeää on tunnistaa puolison tapa ajatella ja ottaa se sitten huomioon parisuhteen ylläpidossa.