Parisuhdehuolto-ohjelman tavoitteet

Parisuhdehuolto-ohjelman tavoitteet

  1. Löytää parisuhde-elämään oikeaa sisältöä.
  2. Löytää ratkaisuja parisuhteessa syntyviin ongelmiin.
  3. Ehkäistä turhat avio/parisuhde-erot.
  4. Rakkaus on asioista suurin.

Kunnioita ja arvosta kumppaniasi, ota hänen tarpeensa mahdollisimman hyvin huomioon. Muista aina, on paljon suurempi ilo antaa kuin ottaa. Muista kaikki pienetkin rakkauden ja tunteiden ilmaisut rakastamaansa ihmistä kohtaan heijastuu tuplana takaisin, antaja on aina voittaja.

Parisuhdeongelmat ovat monesti syy moniin muihin ongelmiin. Parisuhteessa asuvien ihmisten fyysisiin ja henkisiin sairauksiin saattaa monta kertaa löytyä syy parisuhdeongelmista. Samoin se heijastuu myös lapsiin ja läheisiin sekä työelämään. Pahimmillaan se voi johtaa peruuttamattomiin hirmutekoihin.

Toimiva parisuhde heijastuu ulospäin automaattisesti ja vaikuttaa positiivisesti kaikkiin läheisiin ja tuttavapiiriin, se ruokkii itse itseään.

Rakkaus kätkee lähes kaiken sisälleen. Se on kuin suojamuuri parisuhteen ympärillä.

Kenelle ohjelma on tarkoitettu

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

  • Parisuhteeseen/ avioliittoon aikoville nuorille.
  • Kaikille jotka hakevat parisuhdetta koskeviin kysymyksiin vastauksia.
  • 16 vuotiaasta aina 80-90v ihmiseen
  • 25-40 vuotiaat kovien haasteiden ja paineiden alla elävät nuoret perheet
  • 40 – 55 vuotiaille joiden parisuhde on uuden haasteen edessä, kun lapset lähtevät pois kotoa maailmalle.
  • 55 + vuotiaille jotka haluavat vielä säilyttää tai solmia parisuhteen loppuelämäkseen ja jotka haluavat elää loppu elämänsä parhaat vuodet, tuntien rakastavansa ja kokea rakkautta omalle kohdalleen. Monesti tämä viimeinen vaihe voi olla se elämän paras vaihe. Enää ei ole kiire mihinkään, joten voi kaiken tarmonsa laittaa parisuhteeseen ja omaan itseensä.

Onnellisen parisuhteen edellytykset

Onnellisen parisuhteen edellytykset

1. Kumppanin arvostaminen

Kumppanin arvostaminen, kunnioitus ja luottamus ovat onnellisen parisuhteen, onnistumisen kannalta ehdottoman tärkeitä asioita. Ilman näitä parisuhde on, kuin huonolle perustukselle rakennettu talo. Lisäksi parisuhteessa pitää olla kummallakin omaakin aikaa, muuten siitä parisuhteesta loppuu happi ja jossain vaiheessa se parisuhde tukehtuu, kun ilman vaihto ei toimi.

2. Toisen kuunteleminen

Toisen kuunteleminen on aivan välttämätöntä, jos et kuuntele hyvin tarkkaan, et voi tietää mitä rakkaasi sinulle sanoo etkä tiedä toimia oikein ja näin saatat toimia tahtomattasi aivan väärin.

3. Puhuminen

Kuuntelemisen lisäksi puhuminen on onnelliseen parisuhteen perusasioita. Kun parisuhteessa pystyy molemmat puhumaan kaikista asioista, niin iloista kuin murheista ja kaikista mitkä mieltä askarruttaa. Puhumisessa on hyvin tärkeää äänensävy millä äänensävyllä kumppanillesi puhut. Mykkäkoulu ei kuulu parisuhteeseen.

4. Tunne-elämä

Ilman tunnetta ei ole onnellista parisuhdetta. Mistä sitten tunne ja tunne-elämä muodostuu? Parien välinen tunne-elämä kehittyy pikkuhiljaa ihastumisen jälkeen. Seurustelu vaiheessa, joka johtaa toivottavasti parisuhteeseen ja lopulta yhteenmuuttamisen ja avioliittoon / avoliittoon. Rakkautta ei voi ostaa, sillä se kehittyy ja voimistuu parisuhteen aikana – kunhan siihen molemmat panostavat.

5. Omaa aikaa kummallakin

Kummallakin on oltava myös ihan omaa aikaa.Se voi tarkoittaa harrastuksia, vapaaehtoistyötä tai ihan vain luonnossa liikkumista ja hiljaisuutta syventyä omiin ajatuksiin.

6. Tasa-arvo parisuhteessa

Tasa-arvo pitäisi olla itsestään selvyys, mitä se ei aina ole – ennen kaikkea kotitöiden jakamisessa ja tekemisessä. Valitettavasta naiset joutuvat yleensä tekemään paljon enemmän kotitöitä, joskin viimeaikoina tilanne on parantunut ja miehet osallistuvat jo aika hyvin kotitöihin. Toimivassa parisuhteessa kotityöt tehdään parisuhteen yhteiseksi hyväksi.

7. Harrastukset

Tärkeää on, että molemmilla on harrastuksia. Yhteiset harrastukset lujittavat parisuhdetta, kuten vaikkapa liikkuminen yhdessä joko lenkillä tai luonnossa marjastaen tai vain luontoa ihastellen. Kuntoliikuntaa ei pidä unohtaa, koska se tuo myös mielen virkeyttä ja toisaalta auttaa jaksamaan arjen askareissa.

8. Hyvä itsetunto

Kun opettelet kuuntelemaan, puhumaan, arvostamaan kumppaniasi ja toimimaan parisuhteessa tasa-arvoisesti oma itsetuntosi vahvistuu automaattisesti. Hyvä itsetunto antaa eväät paremmalle parisuhteelle.

Tunnista parisuhteen tila

Tunnista parisuhteen tila, mikä se on

Kun kumppanit käyvät läpi omaa parisuhdettaan, silloin on ehdottoman tärkeää olla rehellisiä ja avoimia toisilleen aivan samoin kun ollaan arjessa normaalistikin.

Kun parisuhteessa keskustelujen jälkeen on päästy yksimielisyyteen parisuhteen tilasta, siitä on helppo jatkaa seuraavaan vaiheeseen kun tiedetään minkälaista huoltoa parisuhde kaipaa, vai kaipaako lainkaan. Vaan voidaan todeta meillähän parisuhde toimii niin kuin on haluttukin jatketaan samalla lailla eteenpäin.

Tämä ei suinkaan tarkoita sitä etteikö joskus tule tehtyä virheitä ja pahoittaa toisen mieltä. Silloin on hyvä muistaa, että meidän työkalupakissa on anteeksi antamisen työkalu otetaan se käyttöön. Eikö olekin hyvä ettei rakkauden työkalupakissa ole liian paljon työkaluja niin jokainen osaa sitä käyttää.

Tunne / järki

Tunne / järki

Miten ihminen rakentuu?

Ihminen jakautuu kahteen erilliseen toiminnalliseen puoleen. Tunne-elämän ja sitten käytännön järjelliseen puoleen, nämä pitää olla ihmisellä tasapainossa . Kun haetaan onnellista elämää parisuhteessa, näiden olisi hyvä kohdata ja olla samansuuntaiset kumppaneitten kesken. Jos toinen on ”tunneihminen” ja toinen ”järki-ihminen”, niin helposti ongelmia voi syntyä.

Tunne-elämä

Tunne elämä koostuu useista eriasioista. Ensimmäisenä aistit; näkö, kuulo, haju ja makuaisti, sähkökenttä, magneettikenttä, ominaistuoksu mm. Nämä asiat ohjaavat ihmisen tunne-elämän toimintaa, näitten pohjalta ihminen tekee suuren osan valinnoistaan.

Vuorovaikutustaidot ovat tunne-elämän puolella erittäin merkittävä asia. Jos niitä taitoja ei ihmisellä ole tai ei pysty omaksumaan, voi tulla ongelmia. Niitä pystyy opettelemaan, jos on halu ja tahto. Parisuhteessa pitää opetella kuuntelemaan toista ihmistä. Tämän lisäksi puhumisen lahja on erittäin tärkeä. Mykkäkoulua ei saa hyvksyä osaksi parisuhdetta. Vuorovaikutustaidot kehittyvät siinä samalla, kun opit kuuntelemaan ja puhumaan mahdollisimman hyvin parisuhteessa.

Rationaalinen toiminta

Tämä on sitä toimintaa ihmisessä, joka ohjaa päivittäisiä käytännön toimia, kuten työ ja kaikki se tarpeellinen mikä tuo sitä taloudellista hyvinvointia ja turvallisuutta ihmisten elämään. Tunne-elämä ja rationaalinen toiminta pitää olla ihmisessä hyvin tasapainossa. Ihmisen pitää tiedostaa mikä on tunnepuolen ja mikä rationaalisen puolen asiaa. Kumpaakaan ei saa unohtaa, mutta ei myöskään päästää määräväksi osaksi.

Varmasti mennään pitkässä juoksussa kiville, jos yritetään tehdä vaikka talousasioita tunnepuoli edellä, Tällainen vaara on töissä, joissa on pakko ottaa myös tunnepuoli vähän mukaan. Sellaisia on mm. esiintyvät taiteilijat, urheilupuolen monet toiminnat, Samoin käy helposti parisuhteessa, jos työ- ja kotiaskareita kertyy kotiin liian paljon, ettei yhteistä aikaa tunnepuolen elämälle jää riittävästi. Silloin se parisuhde helposti arkipäiväistyy ja siitä tulee hyvin tylsää. Kovalla kiireellä tapetaan ihmisen tunne-elämä valitettavasti useasti aivan täysin. Miksi näin sitten tapahtuu? Kun parisuhde on kestänyt muutaman vuoden eikä ole ehditty hoitaa / huoltaa parisuhdetta, parisuhteesta on tullut arkista. Jos pariskunta ei itse huomaa pysähtyä, aika usein joku ulkopuolinen asia pysäyttää parin. Jos sitäkään ei tapahdu, silloin parisuhde on vaarassa ajautua karille, jolloin ollaan jo eron portilla.

Jokainen ihminen on yksilö ja tunteen sekä  rationaalisuuden painotus vaihtelee. Tärkeää on tunnistaa puolison tapa ajatella ja ottaa se sitten huomioon parisuhteen ylläpidossa.

Seksuaalisuus ja seksi parisuhteessa

Seksuaalisuus ja seksi parisuhteessa

Seksuaalisuus ja seksi kuuluu parisuhteeseen erottamattomasti

Seksillä on parisuhteessa kaksi perustarkoitusta, yksi lisääntyminen ja toinen tunne-elämän tarpeiden tyydyttäminen. Tunne-elämä on iso-osa ihmisen kokonaisuudessa. Silloin kun luoja loi ihmisen hän loi miehen ja naisen jotta ihmiskuntana elämä jatkuu ja kasvaa määrällisesti ja että heistä on seuraa apua toisilleen ja tyydyttämään toistensa tarpeet kaikissa asioissa.

Seksualisuuden kehitykseen vaikuttavissa geenissä ja ympäristötekijöissä on iso merkitys. Kodilla on aivan ratkaisevassa asemassa lapsen seksuaalisuuden kehittymiselle geenien lisäksi.

Kun tavoitellaan onnellista parisuhdetta on tiedettävä mitkä asiat vaikuttavat mihinkin. Aina on muistettava, että me ihmiset olemme hyvinkin erilaisia mutta suurimmalla osalla tunne-elämä toimii hyvin samalla tavalla. Ihastuminen on muuttunut seurusteluksi ja ajan myötä ihastus muuttuu rakkaudeksi ja kiintymys vahvistuu toisiaan kohtaan, niin vahvaksi että pari muuttaa yhteen asumaan ja ruvetaan opettelemaan yhteiselämää. Tässä vaiheessa on tärkeää, että pari on oppinut kuuntelemaan toisiaan ja puhumaan. Mielestäni nyt ollaan tärkeässä vaiheessa miten parisuhteen yhteiselo kehittyy oikeaan suuntaa. Nyt pitää luottamus olla toista kohtaan niin vahva että kumpikin voi suhteen kehittyessä ruveta puhumaan avoimesti toiselle omista toiveista ja haluista myös seksistä ja kertoa toiselle miltä itsestä tuntuu ja vastaako se sitä mitä seksiltä on odottanut.

Silloin kun parisuhteessa tunne-elämä on kunnossa, se automaattisesti ohjaa myös rakastelu/seksielämää parin toiveiden mukaan. Kuitenkin pitää muistaa myös se, että ei kaikki päivät ole samanlaisia ja halut voivat vaihdella, toinen haluaisi ja toinen ei silloin ei pidä ryhtyä seksiin vastentahtoisesti. Tällaiseen tilanteeseenkin avoimesti puhuminen auttaa eikä tilanteesta jää pahaa mieltä kummallekkaan.

Seksielämä toimivassa parisuhteessa toimiin hyvin pitkälle tunteen pohjalta, ei ole mitään sääntöä milloin, missä ja montako kertaa pitää rakastella. Rakastella pitää niin usein kun molemmat sitä haluaa.

Seksuaalisuus on muutakin kun vain rakastelu

Parisuhteessa pelkkä kosketus toiseen tuntuu ihanalta. Suukot ja suukottelu ei ole tarkoitettu pelkästään esileikiksi, suukkoja on ihana saada ihan joskus toisen ohi mennessä ja ihan yllättäen. Puhetyyli ja äänen sävy, katse ja tuoksu on myös seksuaalisuutta. Makuuhuoneessa voi hyväillä, hieroa toista hivellä tehdä mitä vain mikä tuntuu hyvältä ilman että tarvitsee rakastella aina. Tärkeintä on että aina ennen kun silmät ummistetaan uneen voi rakkaalleen sanoa hyvää yötä kulta kauniita unia, takuuvarmasti nukut hyvin ja olet aamulla virkeänä menemään töihin.

Huolto-ohjelma parisuhteelle

Huolto-ohjelma parisuhteelle

Huoltotoimenpiteet (päivittäin)

Aamulla herätessä on varmasti mukava kuulla, huomenta kulta ja nousta siitä aamuaskareille.

Lapset herätellään omiin askareihinsa iäjästä riippuen, lähtöön päivähoitoon tai kouluun.

Aamu on erittäin tärkeä koko päivän onnistumisen kannalta, minkälainen päivä on tulossa. Jos ja kun kaikki on aamutoiminnoissa mennyt hyvin, jokainen lähtee tai viedään päivän toimintoihin siinä lähtiessä on mukava, kun voi lapsille ja puolisolle lähtiessä sanoa hei hei kulta, jonka jälkeen joka viimeisenä lähtee kotoa laitaa oven nätisti kiinni, eikä tarvitse paiskoa ovea.

Sitten päivä on kulunut jokaisella omilla tahoillaan, lapsia haetaan päivähoidosta ja osa palaa koulusta, vanhemmat molemmat palaavat töistään kotiin jälleen ollaan yhdessä, aina kun tavataan tervehditään kauniisti esim. moikka kulta tai vastaavaa, välittömästi siinä huomaa miten päivä on mennyt ja sen mukaan kotiasiat ja tarvittavat asiat lähtevät hoitumaan aivan luonnostaan.

Illan aikaan on monenlaista tekemistä ja toimintaa, silloin ne ei tunnu raskailta eikä rasittavilta kun asiat on kunnossa, mutta jos ei parisuhde ole kunnossa se yhteinen tekeminen voi olla yhtä helvettiä, siinä vain tuiskitaan ja huudetaan toinen toisilleen ja kaikilla on paha olla.

Illan aikana eri vaiheissa voidaan käydä niitä päivän tapahtumia läpi ja viimeistään siinä iltapalan aikana käydään vielä seuraavan päivän asiat läpi, että jokainen tietää sen oman ruutunsa asioiden tekemisessä kun aamu koittaa. Ei kaikki päivät ole yhtä ruusuilla tanssimista, mutta kun parisuhteessa on kuuntelemisen ja puhumisen taito, niin kaikki asiat kyllä järjestyy.

Sitten jos on lapsia, kun saadaan lapset nukkumaan, jonka jälkeen puolisoilla on sitä yhteistä aikaa se on tärkeä aika siitä eteenpäin seuraavaan aamuun, siinä voidaan entisestään vahvistaa parisuhdetta. Jolloin voi itselleen todeta hiljaa, kyllä minulla on ihana perhe / puoliso siitä saat varmasti lisä voimaa.

Huoltotoimenpiteet (viikottain)

Varataan aikaa toisillemme esim. lauantai-illasta kun arkiaskareet on ohi, jossa käydään läpi viikon tapahtumat mitä tulee viikon ajalta mieleen mukavia asioita tai mikä on jäänyt painamaan, ne sovitaan ja pyyhitään pois. Silloin ei kasaannu asioita omalle tunnolle jotka ei sinne kuulu. Onneksi anteeksiannon roskakori on niin suuri, ettei se täyty koskaan.

Sitten siinä käydään jo läpi tulevan viikon sovitut asiat ja laitetaan kalenteriin, että kumpikin tietää tulevan viikon ohjelman rungon.

Sitten katsotaan miten hyvin se meidän päivittäinen huolto-ohjelma on toteutunut. Siinä ei saa missään tapauksessa ruveta nipottaa, vaan nauttia siitä jos ollaan jossain asioissa onnistuttu, onnistumisen tunteet vahvistavat entisestään suhdetta.

Huoltotoimenpiteet (vähintäin kuukausittain)

Yllätä rakkaasi järjestämällä joku yllätys. Vaikka kynttilä illallinen ihan kotona tai mikä muu tahansa, joka on kuitenkin arjesta poikeavaa toimintaa. Kerro siitä kuitenkin kumppanillesi hyvissä ajoin edellisen viikkohuollon yhteydessä esim. että olet ajatellut järjestää sellaisen tai sellaisen jutun tulevana lauantaina sopiihan se sinulle, ja se on vain meille kahdelle, silloin rakkaasi voi itsekin vähän valmistautua sitä iltaa tai tapahtumaa silmällä pitäen. Samoin siinä jää aikaa ainakin viikko järjestellä, jos on lapsia heidän hoitonsa ja niihin liittyvät asiat, näin tulee kaikki asiat huomioitua.Tämä tilaisuus pitäisi olla sellainen, että siinä ei ole paljon kaavoja vaan kaikki tapahtuu spontaanisti ja että se on todella yllätys.

Tämän huolto-ohjelman tarkoitus on auttaa parisuhdetta päivittäisissä asioissa ja saada jäämään sitä yhteistä laatuaikaa ja näin pitämään parisuhde tuoreena ja elämä elämisen arvoisena. Muistuttaen: sinulla on vain yksi elämä pyri elämään tässä hetkessä ja nauttimaan siitä ”että elät”.

Tämän huolto-ohjelman tarkoitus on auttaa parisuhdetta päivittäisissä asioissa ja saada jäämään sitä yhteistä laatuaikaa ja näin pitämään parisuhde tuoreena ja elämä elämisen arvoisena. Muistuttaen: sinulla on vain yksi elämä pyri elämään tässä hetkessä ja nauttimaan siitä ”että elät”.