Psykologi Jorma Leppäsen terveiset

Tismalleen pari vuotta sitten minulle oli suuri ilo, kunnia ja innostava elämys kohdata sinut miesten ja meidän kahden ikä- ja lajitoverin keskinäisessä ensitapaamisessamme Majakosken Juhlatalolla. Taiteilijan elkein astuit estradille alustamaan valitsemastasi aiheesta”Mies ei puhu eikä pussaa”. Me kuulijasi kuuntelimme sinun avointa, rehellistä, rohkeaa ja varsin tunteikasta kerrontaasi ja tarinaasi hiirenhiljaa äijämäisen äimistyneinä. Kutitit ja raapaisit kokemuksillasi meidän miesten syviä, paljolti unohdettuja ja tukahdutettuja tuntojamme parisuhteen hoitamisen haasteista ja merkityksestä niin arjessa kuin juhlissakin. Avasit monelle meistä ikkunan omien suoritustemme ja suorituspaineidemme alle hautautuneisiin ja routautuneisiin tuntoihimme. Osoitit elävästi sen, että todella merkityksellistä on se mitä tapahtuu meissä, ei se mitä meille tapahtuu.

Muistan loistavan esityksesi jälkeen sinulle jättämäni arvostuksen ja kiitokseni sanat: “Onnea ja menestystä hankkeillesi (mitä ne ovatkaan) valitsemillasi poluilla!” Nyt olet onnistuneesti tuottanut ja työstänyt hankkeesi mittavan elämän ja työkokemuksesi myötä omaksi missioksesi ja visioksesi yritysmaailmankin tarpeisiin. Kiivastahtinen ja pirstaleinen työelämä haastaa viime vuosina radikaalisti muuttuneen työelämän. Tiukka taloustilanne vaatii tehokkuutta, digitalisaatio muuttaa tekemisen tapoja, työn sekä vapaa-ajan raja-aidat häilyvät. Samaan aikaan työurien pidentämiseen kannustetaan voimakkaasti. Perinteinen ongelmien poistamiseen ja sairauksien parantamiseen tähtäävä työhyvinvointityö psyykkisen työsuojelunkin keinoin ei enää yksin riitä. Työterveyshuolloltakin vaaditaan aiempaa enemmän, jotta yritykset pystyvät varmistamaan henkilöstön jaksamisen muutosten ja kiivaan työtahdin keskellä. Sinulla Veikko on nyt antaa ja tarjota ajassamme oma pieni ja innovatiivinen kipinäsi evääksi ja tueksi niin esimiesten kuin työntekijöidenkin arkeen. Parhaimmillaan tuo kipinä on hyödynnettävissä ja sijoitettavissa työyhteisön tai yrityksen neliapilassa (tuote, tiimi, maine ja numerot) tiimiin identifioitumisen (samaistumisen ja tunnistautumisen) apukeinoksi kasvattamaan jäsentensä itsetuntoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Perinteisten mm. liikunta-, ravinto/ruokailu- ja yhdessäolopainotteisten tyke-/tyhy- yms päivien lomassa meitä kaikkia vielä työelämässä olevia tulisi rohkaista huomioimaan työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamisen paineissa ja ristiriidoissamme parisuhdeasioiden, niiden esille ottamisen, tunnistamisen ja puhumisen merkitys työhyvinvoinnin merkittävinä taustavaikuttajana ja voimavaroina. Kuten olet ajatellut, ideoinut, suunnitellut ja toiminutkin! Yhä useamman työntekijän suusta soisi kuultavan ilon, innostuksen ja onnistumisten sanoja kuten “Me olemme työtiimissämme kuin yhtä perhettä. Voimme jakaa ja puhua kaikista asioista, niin ilot kuin surummekin keskenämme. Esimieskin on saanut oppia ja ymmärrystä (kuten me kaikki tiimin jäsenet) ihmisten erilaisuuden hyväksymisestä, empaattisuudesta ja vuorovaikutustaidoista.” Haluan tänäänkin noiden parin vuoden jälkeen toistamiseen ilmaista arvostukseni ja kannustukseni sinulle: Onnea, menestymistä, onnistumisia ja voimaantumista jatkossakin omien haaveittesi ja tavoitteidesi toteuttamisessa/-seksi!

Jorma Leppänen
Itsenäinen ja vapaa psykologiammatinharjoittaja